Home

Zutphen wordt ook wel Torenstad genoemd vanwege zijn grote, historische gebouwen, die de skyline vormen van de stad. De bijna 8 al eeuwenoude Nieuwstadskerk ook wel St. Janskerk genoemd, bepaalt samen met de eveneens opvallende torens van de St. Walburgiskerk, de Broederenkerk, de Wijnhuistoren en de kleinere torens van de stadspoorten en kloosterkapellen deze skyline. Met verschillende musea, hofjes en andere bezienswaardigheden waan je je hier bijna in de Middeleeuwen.

Ooit was de Nieuwstad een autonome stad naast de toenmalige oude stad Zutphen. De Nieuwstad kreeg zijn eigen kerk ……..de Nieuwstadskerk.

Restauratie

Het in goede staat willen houden van het monument met haar toren toont de verbondenheid van de gebruikers met het verleden. Wij willen de Nieustadskerk, het cultureel erfgoed een levende herinnering laten blijven voor onze nakomelingen.

Voor zowel kerk als toren is restauratie nodig, het gaat met name om de buitenschil met draagconstructie omdat zoals begrijpelijk de tijd en weersomstandigheden hun sporen na laten. Om de restauratie te kunnen uitvoeren begint het al met het plaatsen van een steiger. Er zijn restauratie werkzaamheden nodig aan metsel- en voegwerk. De leien dakbedekking moet gedeeltelijk vervangen worden en vooral het aansluitende loodwerk en goten moeten gedeeltelijk vervangen worden. Voor een aantal glas-in-lood panelen zijn herstelwerkzaamheden nodig. Het laat zich raden dat het uitvoeren van schilderwerk  geen sinecure is. In de toren is restauratie nodig van de indrukwekkende draagconstructie. Maar ook de galmborden zijn niet in goede staat. ( Galmborden zijn aangebracht in de galmgaten om regeninslag tegen te gaan maar om juist het geluid te dragen bij het luiden van de klokken.)

Op initiatief van de gemeente is onderzocht of het ook mogelijk is om de toren voor publiek toegankelijk te maken. De toren van de Nieuwstadskerk is een van de vele monumentale gebouwen, waarvan betreding door het treffen van bijzondere voorzieningen voor het groter publiek mogelijk wordt.

Crowdfunding

De totale lasten van het project worden geraamd op € 830.223,00. Op dit moment zijn er een aantal concrete toezeggingen voor een substantiële bijdrage ter grootte van € 723.105,00 . Na toekenning door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland, de Stichting Sociaal Fonds Sint-Walburgis, de gemeente Zutphen ontbreekt nog € 76.118,00.

Thans proberen we via lokale stichtingen in relatie tot Zutphen en / of monumentaal erfgoed, landelijke goede doelen/fondsen, werving van sponsoren en diverse acties het tekort te minimaliseren.

Ook vragen wij om uw steun. Graag willen wij u via deze weg vragen om Doet u mee met de crowdfundigsactie?

Bij het welslagen van het genoemde restauratieplan zal het resultaat dienen te zijn…:

  • De Nieuwstadskerk, een monumentaal erfgoed, dat in een goede staat verkeerd.
  • Een verruiming van de publiekstoegankelijkheid, door het openstellen van de kerk en de toren voor publiek.
  • Een grotere betrokkenheid van het publiek met de Nieuwstadskerk, als monumentaal erfgoed en de instandhouding hiervan.